پایگاه یکم شکاری ترابری شهید لشگری مهرآباد

پایگاه یکم شکاری ترابری شهید لشگری مهرآباد، واقع در تهران و به نوعی پوشش دهنده آسمان پایتخت است که به همین پایگاه یکم شکاری ترابری شهید لشگری مهرآباد[ویرایش]دلیل مهمترین پایگاه هوایی کشور شناخته می شود.
این پایگاه به دلیل مجاورت با فرودگاه مهرآباد، به اسم نیروی هوایی مهرآباد شناخته می شود اما در سالهای اخیر به نام امیر خلبان شهید حسین لشگری نامگذاری شده است.
افرادی که به این پادگان آموزشی اعزام می شوند، ممکن است برای آموزشی به دانشگاه شهید ستاری منتقل شوند.به عبارت دیگر، از بین افرادی که آموزشی در این پادگان هستند، تعدادی را برای آموزشی در دانشگاه شهید ستاری انتخاب می نمایند.به گفته سربازانی که آموزشی را در این پادگان گذرانده اند، دانشگاه شهید ستاری از نظر امکانات و خدمات بهتر از پایگاه مهرآباد می باشد.

پاسخ دادن

نکات : آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.