کسر خدمت فرزندان ایثارگران در فرایند اجراست

خبرگزاری ایرنا : معاون حقوقی و امور مجلس بنیادشهید و امور ایثارگران گفت: کسر خدمت مقدس سربازی فرزندان ایثارگران در سعید عندلیبی ایثارگرانقانون برنامه ششم توسعه آمده است اما هنوز اجرایی نشده و در فرایند اجراست.

سعید عندلیبی در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا افزود: بر اساس بند هفت ماده ۸۸برنامه ششم توسعه، افرادی که دارای سابقه ایثارگری هستند برای کسر خدمت فرزندانشان می توانند اقدام کنند که این موضوع حتی در قانون برنامه بودجه نیز آمده است.
وی با بیان اینکه اما اینکه اعلام شده برای تحقق این موضوع ایثارگران باید در مراکز پلیس +۱۰ ثبت نام کنند، اطلاع دقیقی در این زمینه ندارم و تصریح کرد: باید از طریق ستاد کل نیروهای مسلح این موضوع پیگیری شود.
وی خاطرنشان کرد: در قانون برنامه ششم برای معافیت سربازی فرزندان ایثارگران یک حکم وجود دارد و در قانون بودجه هم این موضوع آمده است اما اینکه در قانون گفته شده که ایثارگران برای این موضوع موظف هستند در مراکز پلیس + ۱۰ ثبت نام کنند این موضوع در فرایند اجراست و قانونگذار فقط حکم صادر می کند و اعلام می کند که باید از کسر خدمت بهره مند شوند.
عندلیبی ادامه داد: البته در این زمینه باید براساس دستورالعمل اقدام شود که این موضوع از طریق ستاد کل نیروهای مسلح باید پیگیری شود.
وی اظهار داشت: تصور ایثارگران این است که باید این اقدامات نیز در بنیادشهید انجام شود اما ستاد کل نیروهای مسلح باید موضوع را بررسی کند.
معاون حقوقی بنیادشهید ادامه داد: در قانون برنامه ششم در بند هفت ماده ۸۸ آمده است در صورت دستور فرمانده کل قوا این موضوع اجرایی خواهد شد.
وی همچنین به بهره مندی از کسر خدمت سربازی فرزندان ایثارگر اشاره کرد و گفت: فرزندان رزمندگان به ازای هر ماه حضور یک ماه کسر خدمت، آزادگان به ازای هر ماه اسارت یک ماه کسر خدمت و
فرزندان جانبازان به اعضای هر درصد جانبازی از یک ماه کسر خدمت سربازی می توانند بهره مند شوند.
تعداد کل جانبازان در کشور ۵۷۴ هزار و ۱۰۱ نفر است که ۳۳۶ هزار و ۲۸۲ نفر معادل ۵۹ درصد جانبازان زیر ۲۵ درصد و ۲۳۷ هزار و ۸۱۹ نفر معادل ۴۱ درصد نیز جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر هستند. البته حدود هفت هزار جانبازان با تشخیص اعصاب و روان شدید در کشور هستند.همچنین ۴۲ هزار آزاده در کشور هستند.

پاسخ دادن

نکات : آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.