محاسبه ی دوران سربازی در سوابق بیمه‌ای

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری فارس استان تهران، به استناد قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار و استفساریه قانون بیمه-سربازییادشده مصوب مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی مربوطه مصوب هیأت وزیران، احتساب مدت خدمت نظام‌وظیفه و حضور داوطلبانه در جبهه تمامی مشمولان قانون تأمین اجتماعی با دارابودن شرایط مقرر قانونی امکان‌پذیر است.
همچنین احتساب سوابق موردنظر منوط به بیمه‌پردازی در زمان ارائه تقاضا و داشتن دو سال سابقه حق بیمه نزد سازمان تأمین اجتماعی و پرداخت حق بیمه متعلقه طبق ضوابط مقرر در ماده سه آیین‌نامه اجرایی یادشده به نسبت هفت سی‌ام سهم بیمه‌شده و بیست و سه سی‌ام سهم دولت است.
مهلت پرداخت حق بیمه در صورت پرداخت یکجا، حداکثر تا پایان ماه بعد از تسلیم اعلامیه بدهی است.
بیمه‌شده در صورت عدم توانایی پرداخت یک‌جای حق بیمه متعلقه می‌تواند در مهلت یادشده نسبت به ارائه درخواست تقسیط بدهی اقدام کند که در این حالت واحد اجرایی با توجه به میزان بدهی و سایر ملاحظات، حق‌ بیمه متعلقه را حداکثر در ۱۲ قسط ماهانه تقسیط خواهد کرد.

منبع:خبرگزاری فارس

پاسخ دادن

نکات : آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.