فراخوان مشمولان لیسانس، فوق لیسانس و دکترا در اردیبهشت ماه سال ۹۷

شمولان لیسانس، فوق لیسانس و دکتری متولد سال ۱۳۵۵ تا پایان فردوردین ماه ۱۳۷۹ که برگ آماده به خدمت به تاریخ یک نظام وظیفهاردیبهشت ماه سال ۹۷ دریافت کرده اند، باید با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک (پلیس +۱۰) برگ معرفی نامه مشمولان به مراکز آموزشی را دریافت و برابر مندرجات آن اقدام کنند.

مشمولان ساکن غرب استان تهران باید در ساعت ۷ صبح روز شنبه مورخ یک اردیبهشت ماه ۹۷ در محل و مرکزی که در برگ معرفی نامه مشمولان قید شده حضور یابند.

عدم حضور به موقع در زمان و محل‌های تعیین شده غیبت محسوب می‌شود و مشمولان می بایست مدارک و وسایل مورد نیاز جهت ارائه به مراکز آموزش را رویت و در موعد اعزام به همراه داشته باشند.

منبع:خبرگزاری میزان

پاسخ دادن

نکات : آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.