شرایط اختصاصی کفالت برادر صغیر و یا کبیر

۱- شروط بهره‌مندی از معافیت کفالت برای برادر کبیر کدامند؟

جواب : الف) پدر فوت کرده باشد.    

ب) برادر کبیر بیمار و نیازمند مراقبت باشد یا اینکه برادر صغیر باشد .   

ج) برادر بیمار فاقد همسر و فرزند سالم باشد .  

د) فاقد شغل باشد.

۲- چنانچه مشمول متقاضی معافیت دارای دو یا چند برادر بیمار بالای ۱۸ سال باشد می‌تواند درخواست

رسیدگی نماید؟

 جواب : بله ـ در صورتی که برادر یا برادران بیمار مشمول توسط شورای پزشکی وظیفه عمومی بیمار و

نیازمندبه مراقب تشخیص داده شوند و مشمول به عنوان تنها برادر سالم بالای ۱۸ سال محسوب گردد

رسیدگی بلامانع خواهد بود.

۳- اگر برادر بیمار و نیازمند مراقب و فاقد پدر و همسر دارای فرزند غیرسالم باشد در شمول رسیدگی

قرار می‌گیرد؟

 جواب : در صورتی که فرزند برادر بیمار به علت بیماری و به تشخیص شورای پزشکی وظیفه عمومی

قادر به سرپرستی از پدر نباشد در این صورت مشمول به عنوان سرپرست نگهدارنده در شمول مصوبه

و رسیدگی قرار می‌گیرد.

۴- آیا اگر برادر بیمار فاقد پدر و همسر دارای فرزند ذکور صغیر زیر ۱۸ سال باشد در شمول مصوبه

قرار می‌گیرد؟

 جواب : بله اگر فرزند ذکور برادر زیر ۱۸ سال باشد تنها برادر بالای ۱۸ سال وی می‌تواند درخواست

رسیدگی نماید.

۵- آیا برای برادر بیمار فاقد پدر و همسر و فرزند ذکور ، برادر ناتنی وی می‌تواند درخواست رسیدگی نماید؟

 جواب : چنانچه فاقد برادر تنی باشد تنها برادر ناتنی بالای ۱۸ سال وی می‌تواند درخواست رسیدگی نماید.

درضمن وجود بردار ناتنی ، مانع رسیدگی به معافیت برادر تنی معافیت برادر صغیر یا بیمار می باشد .

۶- در بین برادران ناتنی حق تقدم با چه کسی است؟

 جواب : حق تقدم با برادری است که از پدر یکی باشد.

۷- منظور از محجوریت فرزند برادر بیمار چیست؟

 جواب : یعنی اینکه فرزند به علت بیماری یاصغرسن قادر به سرپرستی از پدر نباشد.

۸-  منظور از فاقد شغل بودن برادر چیست؟

 جواب : یعنی اینکه شاغل به کار نبوده و منبع درآمد ثابت از شغل نداشته و به عنوان بیکار محسوب گردد.

۹-  نوع و مدت معافیت کفالت برای برادر بیمار چگونه است؟

 جواب : از نوع معافیت دائم کفالت و اعتبار آن در زمان صلح می‌باشد.

۱۰- اگر برادر بیمار و نیازمند به مراقب در حین رسیدگی فوت نماید ادامه رسیدگی به چه صورتی

خواهد بود؟

 جواب : چنانچه برادر بیمار قبل از طرح پرونده در هیئت فوت نماید مراحل رسیدگی متوقف و مشمول

شرایط را از دست می‌دهد و لیکن اگر بعد از طرح پرونده در هیئت فوت نماید مشمول از معافیت کفالت

بهره‌مند خواهد شد.

۱۱- چنانچه برادر بیمار دارای فرزند ذکور زیر ۱۸ سال باشد که در حین رسیدگی به سن ۱۸ سال

برسد نحوه رسیدگی چگونه است؟

 جواب : رسیدگی به معافیت کفالت برادر متوقف و به ادعای کفالت فرزند نامبرده رسیدگی خواهد شد.

۱۲- اگر پدرمشمول بیمار در حبس باشد آیا در شمول رسیدگی قرار می‌گیرد؟

 جواب : خیردر حال حاضر برای این نوع معافیت یکی از شروط رسیدگی فوت پدر می‌باشد.

در صورت نیاز به راهنمایی در مورد مطلب بالا و یا هر سوالی در زمینه نظام وظیفه
از خط ثابت با شماره 9099071613 تماس بگیرید. ( بدون گرفتن پیش شماره )
پاسخگویی کارشناسان مشاور گروپ از 8صبح الی 12 شب

پاسخ دادن

نکات : آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.