جذب سرباز طلبه

معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه قرآن و حدیث #قم از بین طلاب مشمول واجد شرایط ذیل، پس از انجام مصاحبه، #سرباز طلبه می پذیرد.
۱- داشتن حداقل سطح یک حوزه
۲- تسلط به office
۳- تجربه کار فرهنگی
بیش از ۶ ماه کسر خدمت مورد پذیرش نمی باشد.
داوطلبین واجد شرایط جهت کسب اطلاعات بیشتر و تعیین زمان مصاحبه با شماره ۰۲۵۳۷۱۷۶۱۴۹ تماس حاصل نمایند.

پاسخ دادن

نکات : آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.