امریه وزارت بهداشت

این امریه با نام دیگر پیام آوران بهداشت نیز شناخته می شود!

امریه وزارت بهداشت

همان طور که از اسم این امریه و وزارت خانه آن مشخص می باشد، این امریه مخصوص رشته های پزشکی و پیرا پزشکی می باشد.

برای ثبتنام در این امریه می بایست در سایت سامانه متمرکز ثبت نام پیام آوران بهداشت ثبتنام نمایید.

در فایل زیر کلیه قوانین برای گرفتن امریه وزازت بهداشت (پیام آوران بهداشت) مشخص شده است.

قوانین

پاسخ دادن

نکات : آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.