امریه وزارت بهداشت

این امریه با نام دیگر پیام آوران بهداشت نیز شناخته میشود!!!!!!

امریه وزارت بهداشت

همان طور که از اسم این امریه و وزارت خونه مشخص هست این امریه مخصوص رشته های پزشکی و پیرا پزشکی می باشد.

برای ثبتنام در این امریه باید در سایت سامانه متمرکز ثبت نام پیام آوران بهداشت ثبتنام به عمل آورین.

در فایل زیر کلیه قوانین برای گرفتن امریه وزازت بهداشت (پیام آوران بهداشت) مشخص شده است.

قوانین

پاسخ دادن

نکات : آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.