یک مؤسسه فرهنگی جهت امور اجرایی خود نیروی سرباز متعهد و کارآمد با شرایط ذیل جذب مینماید:

یک مؤسسه فرهنگی جهت امور اجرایی خود نیروی سرباز متعهد و کارآمد با شرایط ذیل جذب مینماید:
۱- دارای کارت فعال بسیج ۲- سابقه و توان اجرایی بالا ۳- داشتن موتورسیکلت و گواهینامه آن
امتیازات: ۱- امکان استفاده از کسری خدمت ۲- حضور در فضای غیرنظامی (بدون کادر نظامی و بدون نیاز به لباس فرم) ۳-پرداخت حقوق به صورت توافقی با توجه به رزومه و توانمندی
واجدین شرایط رزومه خود را به همراه شماره تماس به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند:
farhangrooz95@gmail.com

پاسخ دادن

نکات : آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.