اخبار

امریه

امریه وزارت بهداشت

امریه وزارت بهداشت

این امریه با نام دیگر پیام ...

ادامه مطلب »
امریه جهاد دانشگاهی

امریه جهاد دانشگاهی

جهاد دانشگاهی یکی از نهاد فرهنگی، ...

ادامه مطلب »
امریه وزارت راه و شهرسازی

امریه وزارت راه و شهر سازی

برای گرفتن این امریه سربازان مشمول ...

ادامه مطلب »
امریه سازمان بازرسی کل کشور

امریه سازمان بازرسی کل کشور

سازمان بازرسی کل کشور یکی از ...

ادامه مطلب »

دانستنی‌ها

انتقالی در سربازی

انتقالی در سربازی چگونه است؟

یکی از مهمترین دغدغه های همه ...

ادامه مطلب »
وسایل-سربازی

وسایل مورد نیاز دوره آموزشی سربازی

البسه شخصی: زیر پوش(کامل غیر رکابی)، بیژامه،چند ...

ادامه مطلب »
سازمان وظیفه عمومی ناجا

دفترچه راهنمای خدمت وظیفه عمومی

مشمولان گرامی می توانند از طریق ...

ادامه مطلب »
سوالات سربازی

سوالات اعزام

۱ – مشمول به چه کسی ...

ادامه مطلب »