مشاوره سربازی

اخبار

امریه

امریه وزارت بهداشت

امریه وزارت بهداشت

این امریه با نام دیگر پیام ...

ادامه مطلب »
امریه سازمان بازرسی کل کشور

امریه سازمان بازرسی کل کشور

سازمان بازرسی کل کشور یکی از ...

ادامه مطلب »
امریه وزارت اقتصاد

امریه وزارت اقتصاد و دارایی

وزارت اقتصاد و دارایی یکی از ...

ادامه مطلب »
امریه وزارت کشاورزی

امریه وزارت جهاد کشاورزی

یکی دیگر از وزارت خانه هایی ...

ادامه مطلب »

دانستنی‌ها

انتقالی در سربازی

انتقالی در سربازی چگونه است؟

یکی از مهمترین دغدغه های همه ...

ادامه مطلب »
دوره کد

دوره کد چیست؟

دوره کد دوره ای دو ماهه، ...

ادامه مطلب »
مرخصی دوره آموزشی

مرخصی‌های دوره‌ی آموزشی

اول از همه باید گفت که ...

ادامه مطلب »
وسایل-سربازی

وسایل مورد نیاز دوره آموزشی سربازی

البسه شخصی: زیر پوش(کامل غیر رکابی)، بیژامه،چند ...

ادامه مطلب »