مشاوره سربازی

اخبار

پادگان‌های آموزشی

پادگان شهید جوادنیا قزوین

پادگان شهداء جوادنیا قزوین

پادگان جوادنیا تنها مرکز آموزش وزارت ...

ادامه مطلب »
پادگان

نیروی انتظامی مرزن آباد چالوس

پادگان شهید ادیبی که بین سربازا ...

ادامه مطلب »

دانستنی‌ها

سوالات سربازی

سوالات اعزام

۱ – مشمول به چه کسی ...

ادامه مطلب »
حقوق سربازها

حقوق سربازان

این از اون مواردی هست که ...

ادامه مطلب »
انتقالی در سربازی

انتقالی در سربازی چگونه است؟

یکی از مهمترین دغدغه های همه ...

ادامه مطلب »
کارت سبز بسیج- دوره تکمیلی

کارت سبز بسیج چیست؟

کارت سبز یا دوره تکمیلی بسیج ...

ادامه مطلب »